RMC Sport duke u bazuar në raportin financiar të publikuar ngë KPMG , të cilët dëshmojnë që Juventusi është i vëtmi ekip nga top klubet europianë i cili ka pësuar humbje përsa i takon fitimeve.

Juventusi rrezikon të dënohet për shkelje të rregullave financiare (FEP) të UEFA-s.

Klubi italian nuk kanë të drejtë të shpenzojnë më shumë sesa 70% të shumës së përfitimeve për paga, ndërsa referuar raportit Juventusi  e ka çuar në 71 për qind.